Kulturrådet prioriterar internationella nätverksmöten

Kulturrådet fördelar en miljon kronor till internationellt kulturutbyte. Det är årets tredje fördelningstillfälle och 27 projekt inom bildkonst, musik, teater, dans och litteratur får stöd.

Medverkan vid internationella nätverksmöten och branschmässor prioriteras den här gången. Några exempel är Moderna Dansteatern som medverkar på nätverksmöte på Island. Cirkus Cirkör åker till en internationell scenkonstmässa i Montreal. C´est  Bon Kultur ska på seriefestival i Leeds.

– En del av Kulturrådets internationella uppdrag går ut på att se till att det finns möjligheter för fria aktörer i det svenska kulturlivet att vara aktiva i internationella nätverk, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. På så vis genereras kontakter som kan skapa nya möjligheter för utbyten. Därför väljer vi denna gång att satsa på ett antal projekt som har en uttalat långsiktig potential, vid sidan av stöden till turnéverksamhet.

Även andra typer av långsiktiga samarbeten får stöd, t.ex. Institutet för Digitala Konstarter, som fördjupar samarbetet med organisationen S. Low i Berlin och Intercult Productions bjuder in till två gästspel inom det europeiska samarbetsprojektet Black/North Seas.

Kulturrådet stödjer också svenska konstnärer som bjudits in till National Centre for Contemporary Arts i Moskva. Svenska Ambassaden i Peking får stöd för att unga svenska konstnärer och designers deltar i ett kinesiskt-nordiskt konstprojekt. Dessutom får fria musik-, teater- och dansgrupper bidrag för turnéer och gästspel i Polen, Finland, Kanada, Tanzania, Uruguay, Argentina, Chile, USA, Peru och på Färöarna.


KONTAKT

Magnus Lemark, handläggare
Telefon: 08-519 264 58
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo