Kulturrådet satsar på bättre produktionsvillkor för dansen

Kulturrådet fördelar drygt 19 miljoner kronor i stöd till fria dansgrupper och koreografer för nästa år. I enlighet med myndighetens nya strategi för den professionella dansen väljer Kulturrådet att satsa mer på några utvalda grupper. Tre etablerade koreografer får två miljoner kronor vardera; Cristina Caprioli, Örjan Andersson och Gunilla Heilborn. Ytterligare nio grupper får höjt stöd, exempelvis Memory Wax och SU-EN Butoh Company.

Den här gången fördelar Kulturrådet produktionsbidrag till sammanlagt 32 grupper. Det är grupper som bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet och som omfattar en bredd när det gäller uttryck, målgrupp, regional spridning och förnyelse. En dryg tredjedel vänder sig huvudsakligen till barn och unga.

Kulturrådets  ser också till behovet av regional fördelning. Även om majoriteten av förordade grupper har sin bas i Stockholms län så har de flesta en omfattande turnéverksamhet. I förhållande till antal inkomna ansökningar beviljas fler grupper från Skåne och Västra Götaland stöd än från Stockholms län.

Fyra grupper får produktionsbidrag inom dansområdet för första gången, Botkyrka Communitydans, Danskompaniet SPINN, Rebecca Chentinell och Poetry in motion.


Hela listan på beviljade bidrag

KONTAKT

Lisa Poska
Handläggare
Telefon: 08-519 264 80
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo