Kulturrådet startar mentorprogram för framtidens kulturledare

Kulturrådet inleder i höst ett mentorprogram med syfte att bredda nätverken och öka erfarenhetsutbytet inom kultursektorn. I dag tillsätts en hög andel av alla kulturtjänster via informella nätverk och det vill Kulturrådet ändra på.

– Vi känner ett starkt behov av att ta vara på fler kompetenser och erfarenheter, säger stf generaldirektör Benny Marcel på Kulturrådet.

Kulturrådet har ett treårigt uppdrag att stärka internationella och interkulturella utbyten inom kultursektorn. Höstens mentorprogram syftar dels till att bredda nätverken och erfarenhetsutbytet, dels att långsiktigt bredda rekryteringsbasen inom kultursektorn

Kulturrådet planerar att särskilt söka samarbeten inom de fem regioner som först går in i den så kallade samverkansmodellen; Skåne, Västra Götaland, Gotland, Halland och Norrbotten. Dessutom ingår även Stockholms län och Västerbotten i mentorprogrammet.

Mentorprogrammet år ettårigt och ska omfatta mentorer och adepter från olika delar av kulturområdet.

Ytterligare information
Anna Selvåg
Telefon: 08-519 264 29
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


Läs mer

Header logo