Låt biblioteken bli en resurs i samhällsbygget

Folkbiblioteken som resurs i samhällsbygget. Det är temat för en internationell konferens i Malmö den 7 till 9 augusti. Det är IFLA (International Federation of Libraries) som är arrangör tillsammans med Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stadsbibliotek.

Föreläsarna kommer från hela världen, bland annat Kenya, Rumänien, Bangladesh, USA, Nederländerna och våra nordiska grannländer.

 Det är fantastiskt att få en IFLA-konferens till Sverige. Svenska bibliotekarier har nu möjlighet att knyta kontakter med kolleger från andra länder och ta del av internationella erfarenheter. Programmen i Malmö och i Göteborg är fullspäckade av intressanta föredrag, säger Mats Hansson, handläggare på Kulturrådet.

Konferensens officiella namn är: Building stronger communities : unleashing the potential of public libraries. Föreläsarna kommer att visa på hur folkbiblioteken i allt högre utsträckning bidrar till samhällsutvecklingen genom formella och informella nätverk för läsning, lärande och jobb. Samtidigt pågår satellitkonferenser ibland annat Stockholm och Köpenhamn.

 Några exempel på ämnen är:

  • Vilken roll spelar biblioteket som social resurs i Bangladesh där var tredje invånare är analfabet?
  • Hur lyckas Lagam Library i Kenya inspirera boskapsskötare utan utbildning till att bli entusiastiska bokläsare?
  • Hur lockar danska Roskilde nya biblioteksbesökare 50+ med nätverket AgeForce?

Bland de svenska inslagen märks Stockholms Metro bibliotek i tunnelbanan och Veberöds Meröppna bibliotek. Konferensen är en försmak av den stora IFLA-kongressen i Göteborg den 10-15 augusti. I Göteborg träffas tre tusen bibliotekarier från hela världen på temat: Open access to knowledge - promoting sustainable progress. Kulturrådet kommer där tillsammans med Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening presentera svenskt biblioteksväsen. Swedish Library Arena är en samlingspunkt på kongressen där alla är välkomna att mingla och lyssna på föredrag i Speakers Corner.

Header logo