Panelen vid Kulturrådets debatt om koffertmodellen. Foto: Sophie Malmros.

Livlig debatt om koffertmodellen

Kulturrådets kulturpolitiska debatt om den nya samverkansmodellen drog fullt hus under Almedalsveckan. Både panel och publik såg i huvudsak fördelar med den nya modellen för statligt bidrag till regionerna. Men det dök även upp invändningar och många frågor.

I publiken på Gotlands länsteater fanns representanter för både landsting, kommuner och civilsamhälle från hela landet. De delade med sig av sina erfarenheter och såg i stora delar den kommande utvecklingen som positiv.
- Innebär förändringen något för den konstnärliga kvalitén? frågade moderator Gunilla Kindstrand inledningsvis.

Chris Heister, landshövding i Västerbottens län, som utrett och tagit fram modellen svarade att huvudsyftet just är att öka det regionala och lokala kulturengagemanget och på så sätt ge medborgarna i hela landet kultur av hög kvalitet. Ett ökat antal kulturkonsumenter ger mer pengar till kulturen.
- Den nya modellen är en strategisk kraftsamling kring kulturen. Vi måste tänka större och våga lite mer, betonade hon.

Chris Heister förklarade att det inte är frågan om någon skatteväxling utan ett samarbete mellan stat och region. Staten bidrar idag med 1,2 miljarder kronor till landets kultur, vilket är en tredjedel av den totala kulturbudgeten, som tillsammans med kommun- och landstingsbidragen når upp till 4 miljarder kronor.

Madeleine Sjöstedt (FP), kulturborgarråd i Stockholm, var skeptisk till den nya samverkansmodellen och kunde inte se något positivt med att samarbeta med Stockholms läns 27 kommuner.
- Vi vill koncentrera oss på att kratta manegen för kulturskaparna, inte lägga tid på att träffa politiker och tjänstemän från grannkommunerna.

Rolf Tufvesson (KD), regionråd och kulturnämndens ordförande i Region Skåne, hade en annan uppfattning. Han menade att tack vare decentraliseringen och samarbetet mellan Skånes kommuner så har kulturfrågorna fått högre status och blivit mer betydelsefulla.

Rädslan för att kulturen inte längre skulle få verka på armlängds avstånd från regionala och lokala politiker ansåg Rolf Tufvesson vara överdriven. Stina Oscarson, konstnärlig ledare för Orionteatern, var däremot oroad över den allmänna tendens hon tycker sig se inom kulturpolitiken där den allt mer närmar sig näringspolitiken.
- Vi måste värna om den konstnärliga friheten, där skönhet, existentiella frågor och en plats för eftertanke är vikigt, svarade Stina Oscarson på frågan om kulturens framtida roll.

Hon ville också dra en gräns mellan kulturpolitik och upplevelseindustri.

Chris Heister hoppades att en framtida analysmyndighet kan bli ett redskap för att utvärdera kvaliteten på kulturen i Sverige. Hon efterlyste också mer forskning på kulturområdet.

mer om den nya samverkansmodellen

Regional kultursamverkan

Mer kulturdebatt i Almedalen

Vitala kulturtidskrifter behövs
Sponsring, stiftelsepengar och skatteavdrag i hetluften

Header logo