Mentorprogrammet igång: Alla vinner på erfarenhetsutbyte

Idag gick startskottet för Kulturrådets mentorprogram. Under ett år ska ett 30-tal mentorer och adepter från kulturområdet träffas för att nätverka och utbyta erfarenheter. Syftet är långsiktigt att öka den kulturella mångfalden inom kulturvärlden.

– Det här känns ännu mer aktuellt nu efter valet, inledde generaldirektör Kennet Johansson. Vi måste bredda kultursektorn. Alla vinner på att få in fler erfarenheter än de som ligger i mallen idag.

I Kulturrådets styrelserum samlades idag de som ingår i det första mentorprogrammet. Det var mentorer från bland annat teatrar, opera och konsthallar och adepter med bakgrund från bland annat film, journalistik och dans. Kennet Johansson ska själv vara mentor åt Beryl Otumba som för sju år sedan kom till Sverige från Kenya. Hon har utbildat sig till statsvetare och vill helst arbeta med samhällsutveckling:

– Jag vill komma in i det svenska samhället och leda olika kulturprojekt, säger Beryl. Hon hoppas mycket på att mentorprogrammet och samtalen med Kennet ska ge ett större nätverk och många nya kontakter inom kultursektorn.

– Om Sverige ska utvecklas så måste vi börja göra något. Det gäller att skapa nya normer, säger Kennet Johansson.

Margareta Neld som är managementkonsult håller en inspirationsföreläsning om vad man ska tänka på under mentorprogrammet. Hon tycker att det är bra att Kulturrådet lyfter upp framtidens ledare.

– Mentorerna får också nya insikter om sig själva genom att ta del av andra generationers värderingar. Det behövs bra ledare och mångfald inom kulturvärlden och jag tror att det här programmet kan bidra till det, säger Margareta.


Header logo