Ny förordning om litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

Den 15 augusti träder den nya förordningen för statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser i kraft. Därmed ersätts de tidigare bidragsförordningarna inom området av en generell förordning.

Bland annat avskaffas kravet på att kulturtidskrifter ska gå med förlust för att få stöd och definitionen av kulturtidskrift ändras. Stödet blir också teknikneutralt så att distributionsform inte påverkar utdelningen. Dessutom blir det möjligt att ge förhandsstöd till planerad utgivning av litteratur som ett komplement till det nuvarande efterhandsstödet.

Header logo