Ny myndighet för kulturanalys

Idag beslutade regeringen om direktiv till en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av en renodlad analysmyndighet inom kulturområdet, Myndigheten för kulturanalys.

Särskild utredare blir departementsrådet Göran Blomberg. Den nya myndigheten börjar sin verksamhet den 1 januari 2011 och huvudsaklig uppgift blir att utvärdera, analysera och redovisa effekterna av kulturpolitiken.

Mer information

Header logo