Ny överenskommelse mellan Kulturrådet och Östergötland

På onsdagen skrev Kulturrådet och regionförbundet Östsam under en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla samverkan inom kulturområdet. Det skedde i samband med en nätverksträff i Linköping där företrädare för det regionala kulturlivet bjudits in. Syftet är att utveckla samarbetet kring nationella och regionalpolitiska mål – ett första steg mot att ingå i kultursamverkansmodellen.

Fem län är beredda att gå in i modellen 2011 och Östergötland är en av regionerna som står på tur.
– Vi har ett positivt samarbete med Östergötland som kommer att förstärkas ytterligare. Vi ska nu tillsammans hitta vägar att fördjupa och utveckla kulturlivet i regionen, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Avsiktsförklaringen med Östergötland är den åttonde i ordningen. Tidigare har Region Skåne, Gotland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten, Västra Götaland och Jämtland skrivit under snarlika överenskommelser.

Avsiktsförklaringarna syftar till att skapa bättre förutsättningar för konst-och kulturlivet i hela landet. Alla medborgare ska få tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Flera regionala kulturinstitutioner får idag stöd av Kulturrådet och regionala huvudmän och kommer att omfattas av avsiktsförklaringen. Det gäller Östgötateatern, Östgötamusiken, Vadstena-akademin, Symfoniorkestern i Norrköping, Östergötlands länsmuseum och Länsbiblioteket Östergötland.

Avsiktsförklaringen har undertecknats av Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson, Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg, förbundsstyrelsens ordförande Jan Owe Larsson och kulturchef Peter Karlsson, Regionförbundet Östsam.

Mer information

KONTAKT

Erik Åström
Sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo