Nya uppdrag för Kulturrådet

Kulturrådet har fått flera nya uppdrag för 2010. Den utåtriktade informationen om barn- och ungdomskultur och om kultur och hälsa ska bli mer omfattande. Stödet till spridning av musik ska också utredas. Det framgår av regleringsbrevet som Regeringen nu fastställt.

Regleringsbrevet innehåller regeringens målkrav och resultatkrav och Kulturrådets finansiella förutsättningar. I instruktionen för myndigheten bestäms arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Kulturrådet ska vidareutveckla sina uppdrag inom barn- och ungdomskultur. Bland annat ska kunskapen om Skapande skola spridas genom att informera om det regionala och lokala arbetet. Även inom området kultur och hälsa ska Kulturrådet utveckla den utåtriktade informationen och berätta om goda exempel och arbetsmetoder inom sjukvård och äldreomsorg.

Regeringen har som mål att sponsring och extern finansiering av kultur ska öka i Sverige. Som en del av det arbetet ska Kulturrådet kartlägga och analysera den externa finansieringen och ta fram en strategi för hur man ska arbeta med extern finansiering i framtiden.

Stödet till spridning av musik, det så kallade fonogramstödet ska utredas utifrån de nya kulturpolitiska målen, musiklivets behov och publikens efterfrågan. Stödet ska främja spridningen av konstnärligt intressant musik som inte till fullo kan klara sig på marknadens villkor.

Regional tillväxt och kulturella och kreativa näringar är två områden som långsiktigt ska utvecklas. För Kulturrådet innebär det att en långsiktig intern strategi för arbetet med regional tillväxt tas fram under året och att Kulturrådet medverkar i flera insatser som görs för att främja kulturella och kreativa näringar.

Header logo