Ny modell för regional kultursamverkan

En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar ska snart sjösättas. Målet med den nya modellen är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Idag är det staten som avgör vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd.

Den nya modellen ska – precis som idag – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Meningen är att den kulturella infrastrukturen och regional mångfald ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.

Staten ska även i fortsättningen ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.

Modellen för regional kultursamverkan är även kallad koffert-modellen.

Läs mer om modellen

Header logo