Samverkan förskola-folkbibliotek stöds av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar nu drygt 3,6 miljoner kronor för att främja läsande. Totalt har 17 projekt fått stöd för att på olika sätt locka till läsning och göra litteraturen levande för flera.

Flest ansökningar handlar om att främja läsning i förskola, grundskola och på skolbibliotek. Det märks en tydlig strävan efter att göra barn och ungdomar delaktiga. Många län vill utveckla strategier för samverkan mellan förskola och folkbibliotek. Länsbiblioteket i Västerbotten får stöd för projektet Give me five som går ut på att utveckla en strategi för att arbeta med litteratur i förskolan. Jämtlands läns bibliotek satsar också på förskolan med projektet Konsten att berätta.

Stockholms stad vill utveckla skolserien Alla tiders klassiker som wiki, det vill säga att skapa en gemensam interaktiv kunskapsbank på webben. I Gullspång får biblioteket stöd för elevmedverkan i Bokinspiratörer skapar framtidens skolbibliotek.

– Två projekt av speciellt intresse är E-bläcket i Kungälv där läsplattor används för att väcka intresse för läsning hos ungdomar och Transportarbetarförbundets förstudie Boken i örat som ska utveckla vägkrogsbiblioteken i samarbete med länsbiblioteken, säger Cay Corneliuson, handläggare för läsfrämjandebidraget.


KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo