Skapande skola för in professionell kultur i skolan

Nu har kulturarbetarna tagit klivet in i skolans värld. 60 procent av Kulturrådets stöd till Skapande skola har gått till professionella kulturutövare som kommer till skolan. Det visar den rapport som Kulturrådet lämnar till kulturministern. Insatserna har också bidragit till ökat engagemang och intresse för kultur bland elever och lärare.

– Ett av de övergripande målen med Skapande skola är att etablera ett långsiktigt samarbete mellan skola och kulturliv, säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör. Att som barn få möta en författare eller konstnär kan ge inspiration för livet.

Kulturrådets återrapportering av hur stödet till Skapande skola har använts handlar om kulturaktiviteter i årskurs 7–9 under höstterminen 2009 och vårterminen 2010. I uppföljningen konstateras att elevernas självförtroende och självkänsla har stärkts. Lärarna anser att de har fått en bredare repertoar av undervisningsformer. Skolhuvudmännen är uteslutande positiva till den ökade samverkan mellan skolan och kulturskaparna.

Teater och drama är de kulturområden som eleverna arbetat mest med. Cirka 70 procent har ägnat sig åt scenkonst. Näst populärast bland aktiviteterna är konst och bild.

Kulturrådet konstaterar också att Skapande skola har nått alla delar av Sverige. I stort sett alla kommuner har sökt stöd någon av de tre omgångarna. Dessutom ökar antalet friskolor som söker bidrag för Skapande skola stadigt. Sammanlagt har 220 miljoner kronor satsats på Skapande skola.


KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Projektledare barn- och ungdomskultur
Telefon: 08-519 264 86
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo