Sponsring, stiftelsepengar och skatteavdrag i hetluften

Kultursponsring och annan icke offentlig finansiering av kultur stod på dagens program när Kulturrådet anordnade kulturpolitisk debatt i Almedalen. Förutom sponsring och donationer lyftes stiftelser fram som en möjlig finansieringsväg för kulturen.


– De senaste åren har sponsring och andra sätt att få mer pengar till kulturen svängt från att vara något fult till något fint – ja, till något legitimt, sa Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ändå går det trögt för kulturen att få del av sponsring och donationer. Enligt Emma Stenström har kultursektorn haft en övertro på sponsring. Hon tror på mer långsiktiga möjligheter att få ekominiskt stöd med hjälp av donationer och EU-medel till exempel.
 Sponsring innebär en motprestation, betonade före detta generaldirektören på Skatteverket, Mats Sjöstrand, och menade att kultursektorn inte alltid förstått det.

 Kulturen måste in i huvudet på dem som har pengar. Först när företagsledare vill bli förknippade med kultur kommer en förändring.

Emma Stenström såg obligatoriska kulturämnen på utbildningar inom ekonomi, juridik och teknik, som en bra början.
– Fler borde få möjlighet att ta del av den komplexitet som kulturen ger, sa hon.

Kultur och idrott

Tomas Björklund, sponsorchef på Nordea samt styrelseledamot i Kultur och Näringsliv, medgav att sponsring är personberoende, och att en kulturintresserad ledning innebär mer pengar till kulturen.

Totalt i Sverige går 1213 procent av sponsorpengarna till kultur, resten går till sport. Inom sporten är resultaten tydliga, man vinner eller förlorar. Därför är det lättare att övertyga om idrottssponsring.
 Idrotten har lärt sig att paketera sponsring, förklarade Tomas Björklund.

Moderator Gunilla Kindstrand föreslog ett förbund motsvarande Riksidrottsförbundet som ett sätt för kulturen att tala med enad röst. Eric Sjöström, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm, tyckte tanken var god, men såg svårigheter eftersom kulturlivet i Sverige inte är samlat, tvärt om.

Skatteavdrag

Skatteavdrag för kultur var en fråga som panelen kvarhöll sig vid. Önskemål om att staten visar att det är viktigt att stödja kulturen genom förenklade möjligheterna för företag att göra skatteavdrag lyftes fram. Eric Sjöström efterlyste också en definition av motprestation, som är central för möjligheten att göra skatteavdrag.

Men att ändra skattelagstiftningen för kultur såg inte Mats Sjöstrand som någon lösning.
Exakt samma regler gäller idag för sponsring av kultur och idrott, betonade han.

Det finns däremot ett betänkande kring stiftelselagstiftning, det borde man arbeta vidare med istället för att lägga krut på att ändra lagstiftningen kring skatteavdrag för kultursponsring, fortsatte Mats Sjöstrand.

Framtiden

På fem års sikt såg de flesta i panelen framför sig goda exempel på privata donationer, stöd från stiftelser och tätare samarbeten mellan näringsliv och kultur. Det immateriella värdet för ett företag, att förknippas med kultur, finns också med som en viktig faktor.
 Jag hoppas kunna säga att vi då sponsrar kommunala musikskolan, avslutade Tomas Björklund.

_________________

Kulturrådet har haft regeringens uppdrag att kartlägga sponsring och annan extern finansiering av kulturverksamheter bland kulturinstitutioner och inom olika konstformer.

Läs kulturrpdets rapport

Kulturens icke offentliga finansiering

_________________

Mer kulturdebatt i Almedalen

Vitala kulturtidskrifter behövs
Livlig debatt om koffertmodellen

Header logo