Stort internationellt intresse för Bok & Bibliotek 2010

Kulturrådet och Bok & Bibliotek har beviljat bidrag för utomnordiska förläggare och agenter som vill besöka bokmässan i Göteborg 23-26 september. Bland ett hundratal sökande har 25 fått bidrag för att ta del av seminarieprogrammet och möta svenska förlagskolleger.

Gästerna kommer i år från Belgien, Frankrike, Ghana, Italien, Kroatien, Nigeria, Polen, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Uganda, USA och Zimbabwe.

Intresset från Frankrike har varit särskilt stort eftersom Norden är i fokus på den franska bokmässan Salon du Livre i Paris, våren 2011.

Denna gemensamma satsning görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i utlandet och för att stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets.


KONTAKT

Helen Sigeland
Handläggare 
Telefon: 08-519 264 33
fornamn.efternamn@kulturradet.se


Ewa Bråthe

Bokmässan
Telefon: 031 708 84 11
E-post: eb@bokmassan.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo