Studieförbundens kulturprogram lockar 17 miljoner deltagare

Kulturprogrammen inom studieförbunden ökar kraftigt och är nu fler än antalet studiecirklar. Under de senaste fem åren har antalet kulturprogram ökat med drygt 40 procent. Det i särklass populäraste ämnet är sång och musik, som står för nästan hälften av alla arrangemang. Föreläsningar är näst populärast med drygt 20 procent av deltagarna.

Totalt har de nio studieförbunden nästan 20 miljoner deltagare i sina aktiviteter. 17 miljoner av dessa avser deltagare i kulturprogram och knappt två miljoner deltagare i studiecirklar. Under perioden 2004–2009 har antalet cirkeldeltagare minskat med 24 procent. De vanligaste ämnena är i storleksordning: improvisatorisk musik, sång och musik i grupp, husdjursskötsel, historia och körsång.

Femton procent av deltagarna i studiecirklarna är ungdomar i åldern 13–24 år och i den åldersgruppen är rockcirklar, annan utbildning i religion, teater, dramatik och dans vanligast.

Statens andel till studieförbunden utgör nu över 70 procent jämfört med ca 60 procent för tio år sedan. Kommunerna bidrar med 17 procent och landstingen med 12 procent.

Läs mer om rapporten

KONTAKT

Göran Bengtsson
Utredare 
Telefon: 08-519 264 56
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo