Två nya mottagare av forskningsbidrag till museer

Kulturrådet har fördelat ca 3,6 miljoner kronor till forskningsprojekt vid åtta centrala museer. Av åtta museer är två nya mottagare av forskningsbidrag; Marinmuseum i Karlskrona och Musik- och Teatermuseet i Stockholm. Kulturrådet har bland annat prioriterat museer som vill satsa på projekt med inriktning på barns, ungdomars och studenters möten med museernas verksamhet.

Från 1 januari 2010 är det möjligt för alla centrala museer att söka forskningsbidrag från Kulturrådet. Tidigare har medlen varit öronmärkta för sex så kallade ansvarsmuseer: Historiska museet, Moderna Museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet och Statens museer för världskultur. Alla sex har sökt och fått bidrag i år. Till exempel får Naturhistoriska stöd för att knyta samman museipedagogik med utbildningsvetenskap. Museet vill undersöka ungdomars lärande i mötet med utställningen Den mänskliga resan.

Världskulturmuseet får medel som rör hanteringen av andligt laddade föremål som finns i museernas samlingar. Projektet avser att problematisera museernas praktik och förändrade roll som utställare, pedagoger och folkbildare.
Nya mottagare är Musik- och Teatermuseet och Marinmuseum. Musik- och Teatermuseet ska arrangera ett forskningsseminarium på temat barnkultur. Marinmuseum får bidrag för att göra forskningen om Kalla kriget levande och tillgänglig. Museet ska ta fram en populärvetenskaplig antologi knuten till den kommande utställningen Ytspänning.

Ytterligare information
Erik Peurell, forskningsansvarig
Telefon: 08-519 264 81
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


Header logo