Två seminarier om ojämlik scenkonst

– Det är dags att införa nolltolerans mot kränkningar på teatern, som jag gjorde när det gällde alkohol, sa Benny Fredriksson, teaterchef och VD på Stockholms Stadsteater.

Benny Fredriksson var en av paneldeltagarna när Kulturrådet firade kvinnodagen med att bjuda på två högaktuella seminarier i Filmhuset. Det ena seminariet handlade om sexuella trakasserier inom scenkonsten och det andra om bristen på kvinnliga tonsättare.

Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg var moderator.

– Det hade varit roligt om vi inte hade behövt träffas för att diskutera de här frågorna, tyckte Kerstin Brunnberg och syftade både på rapporterna om sexuella trakasserier inom teatern och på dagens andra ämne, att det är för få kvinnor inom musikområdet.

Kulturrådet kommer att fortsätta sitt engagemang och konkreta arbete för jämställdhet inom scenkonsten och musikvärlden.

– Kulturrådet har en viktig uppgift att kräva förändringar och stötta institutionerna, sa Kerstin Brunnberg.

Seminarierna på kvinnodagen var de första av en rad seminarier som Kulturrådet kommer att arrangera under året. Kommande teman är bland andra yttrandefrihet och barn och ungas rätt till kultur.

Läs mer om seminariet om sexuella trakasserier inom scenkonsten

Läs mer om seminariet om kvinnliga tonsättare

Header logo