Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014

EU:s kulturministrar har nu fattat det formella beslutet att utse Umeå och Riga till Europas kulturhuvudstäder 2014. Kulturrådet har haft regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen för Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Den långa processen att utse kulturhuvudstäder startade 2008. Då inbjöds samtliga städer i Sverige att ansöka. Från början visade ett tiotal städer intresse, men till slut återstod fyra; Gävle, Lund, Uppsala och Umeå. Ansökningarna granskades av en jury bestående av svenska ledamöter som Kulturrådet föreslagit  och europeiska ledamöter på förslag av EU.

Umeå och Lund gick vidare till nästa steg. De fick lämna en fördjupad ansökan och fick också besök av juryn i augusti 2009. Därefter beslöt juryn i  september att föreslå regeringen att nominera Umeå till Europas kulturhuvudstad 2014.  Juryn tyckte att Umeås program höll hög kvalitet och var också positiv till det starka politiska engagemanget från samtliga partier.

Sedan 1985 har EU utsett Europas Kulturhuvudstad. Syftet med evenemanget är att lyfta fram den kulturella rikedomen i Europa och att bidra till att utveckla en ömsesidig förståelse mellan invånarna. Kulturhuvudstadstiteln gäller för ett år. Medlemsstaterna i EU får i tur och ordning vara värdar för en europeisk kulturhuvudstad mellan 2007 och 2019. Varje år ska två städer i olika medlemsstater inneha titeln. Sverige och Lettland kommer tillsammans att vara värdland för varsin europeisk kulturhuvudstad 2014.

Läs mer om kulturhuvudstad 2014

Header logo