Utredning föreslår nytt statligt musikverk

På måndagen presenterades utredningen om en ny statlig musikplattform. Huvudförslaget är en ny myndighet, Statens Musikverk, med uppdrag att främja framförandet av levande musik och att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. Ett alternativt förslag lämnas också, om hur en mer fristående verksamhet, kallad Statens musikplattform skulle kunna inträttas.

För Kulturrådet innebär förslaget att delar av de pengar som tidigare gått till Rikskonserter överförs till Kulturrådet för att förstärka stöden till fria musikgrupper, samarbeten med tonsättare, arrangörer och utgivningen av fonogram.

– Kulturrådet ser positivt på det utökade uppdraget som föreslås. Det är väsentligt att skapa goda möjligheter för samverkan, både för de stöd som rör det fria musiklivet och för de regionala musikinstitutionerna, säger Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet.

Header logo