Ny överenskommelse mellan Kulturrådet och Jämtland

Kulturrådet och Jämtlands läns landsting skrev idag under en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla samverkan inom kulturområdet.
– Det här är ett viktigt steg för samverkan mellan stat och region på det kulturpolitiska planet, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.


– Vi har ett bra samarbete med Jämtland som kommer att fördjupas ytterligare. Vi ska nu utveckla en gemensam syn på hur kulturen i Jämtland kan stärkas, säger han.

Avsiktsförklaringen med Jämtlands läns landsting är den sjunde i ordningen. Tidigare har Region Skåne, Gotland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten och Västra Götaland också skrivit under liknande överenskommelser. På gång att skriva under är också Västernorrland, Östergötland och Blekinge.

Syftet med dagens avsiktsförklaring är att skapa bättre förutsättningar för konst- och kulturliv i Jämtland och att alla i regionen ska få tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Flera regionala kulturinstitutioner får idag stöd av Kulturrådet och Jämtlands läns landsting och de kommer att omfattas av avsiktsförklaringen. Det gäller exempelvis Estrad Norr, teater och musikteater för barn och unga, Jamtli och Jämtlands läns bibliotek. De regionala kulturkonsulenterna har en viktig roll som stödfunktion och utvecklare inom respektive konstområde, särskilt för verksamhet riktad till barn och unga.

Dessutom har Kulturrådet och Jämtlands läns landsting enats om en rad utvecklingsområden där man ska samverka. Några exempel är Skapande skola, Teater Barda, Regionalt Designcentrum och Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Kopplingen mellan kultur och kreativa näringar ska också stärkas.

Avsiktsförklaringen undertecknades av Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson, Kulturrådets ordförande Kerstin Brunnberg, Robert Uitto, landstingsstyrelsens ordförande samt Ingrid Printz, kulturchef i landstinget.

Läs mer om avsiktsförklaringarna

KONTAKT

Erik Åström
Sakkunnig 
Telefon: 08-519 264 40
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo