355 miljoner kronor i EU-stöd för kultur

Projekt med kulturanknytning i Sverige blev under 2010 mottagare av totalt 355 miljoner kronor i EU-bidrag inom andra EU-program än programmet Kultur. Det visar en rapport som nyligen sammanställts till regeringen.

Inom de åtta svenska regionala strukturfondsprogrammen gick totalt 78 miljoner kronor till projekt med kulturaknytning. Flest projekt fick stöd i Övre Norrland, bland annat Västerbottens läns landstings satsning på kreativa näringar, Krenova. Inom programmen för territoriell samverkan beviljades 164 miljoner kronor till kulturrelaterade projekt som sker i samarbete över landsgränserna. 24 miljoner kronor från Europeiska socialfonden har gått till kompetensförsörjning inom kultursektorn. Inom Landsbygdsprogrammet hade mer än var tionde projekt någon form av kulturaknytning. Knappt 90 miljoner kronor fördelades till projekt som rör bland annat renovering av kulturhistoriska byggnader och digitala biografer. Totalt sett är detta en liten minskning jämfört med 2009 och 2008.

Rapporten har sammanställts av Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

KONTAKT

Heli Hirsch
Handläggare
08-519 264 88
heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo