Arrangörer inom musikområdet får dela på 23 miljoner

Kulturrådet har fördelat drygt 23 miljoner kronor till arrangörer inom musikområdet över hela landet. Tre nya sökande har fått stöd: Kulturföreningen Hagen i Dalarna, Audiorama i Stockholms län och Institutet för digitala konstarter i Gävleborgs län. Förnyelse, festivaler och unga har prioriterats den här omgången. Riksorganisationer som får stöd och fördelar medel till sina medlemsföreningar är Svenska Jazzriksförbundet, Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Sveriges Orkesterförbund.

Kulturrådet vill stödja IDKA (Institutet för digitala konstarter) för att de utforskar den digitala teknikens konstnärliga och gränsöverskridande möjligheter och att de har skapat en mötesplats för detta. Audiorama får stöd för sin presentation av elektroakustisk musik, ljudkonst och hörspel. Kulturföreningen Hagen får bidrag för sin festival Hagenfesten som är ett forum för improvisationsmusik inom olika musikaliska uttryck.

Kulturrådet har också ökat stödet till Aurora Chamber Music för att främja kammarmusikens nationella och internationella utveckling samt till Brötz i Västra Götaland som är ett forum för förnyelse inom olika konstnärliga uttryck. Samtida Musik har fått höjt stöd för att samordna och arrangera festivalen Sound of Stockholm. Andra arrangörer som får bidrag är Musikens Hus i Västra Götaland med bred barn- och ungdomsverksamhet samt Kulturverket i Halland som har ett varierat musikutbud.

Det statliga stödet för musikarrangörer tar sikte på att säkerställa ett professionellt musikliv av hög kvalitet och även att skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo