Ett museum som förändrat en ort

2010 blev Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn årets museum. Benita Nilsson som arbetat med idén ända sedan 1990-talet är särskilt stolt över följande motiveringar från juryn: ”Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning” och ”Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort”. Museet har, 2011 tillsammans med Göteborgsposten, även tilldelats Kultur och Näringslivs pris, Swedish Arts and Business Awards 2010. 

Akvarellmuseet är även ett exempel på en kulturinstitution som varit framgångsrik när det gäller att bredda verksamheten och hitta nya former av finansiering.

– Jag känner verkligen att det stämmer; att vi har förändrat livet till viss del här på Tjörn, säger Benita Nilsson, numera marknadschef på Akvarellmuseet.

Tidigare var Benita Tjörns kulturnämndens ordförande. Hon blev projektledare för drömmen om ett nordiskt akvarellmuseum. Tanken var att skapa en mötesplats för akvarellkonsten, men också för arbete, forskning och undervisning. År 2000 invigdes museet och drömmen blev verklighet

Museet har en bred finansiering, främst från offentlig sektor och fonder. Tidigt etablerades också samarbete med det regionala näringslivet. Göteborgsposten är en huvudpartner som bidrar med annonsutrymme av stort värde. Reklambyrån Shout är också en huvudpartner som bland annat ger stöd i form av marknadsplaner och formgivning av annonser. Benita berättar att GP varit involverade i projektet sedan 1997 och att de gick in för att stödja en kulturinstitution i sitt eget utgivningsområde.

– Göteborgsposten har stor del i vår framgångssaga, säger Benita Nilsson. Att GP är generösa med medieutrymme ger oss chans att synas och utvecklas. Vi har nyss skrivit ett nytt tvåårsavtal.

Den sociala dimensionen har blivit allt viktigare för museet, berättar marknadschefen. Hon beskriver uppdraget att satsa på barn och unga och att nå nya grupper. GP och Akvarellmuseet samarbetar bland annat med Stadsmissionen kring deras sommarkollo där barn och föräldrar med skyddad identitet får en veckas vistelse. Museets pedagoger deltar med sin verkstad under sommarveckan.

Nordiska Akvarellmuseet har även samarbete med Nordens Ark och Vara konserthus i regionen.

– Våra museipedagoger dimper ner här och var i regionen och möter nya grupper.

Göteborgsposten stödjer både kultur och idrott och ser att den kombinationen når nya grupper. Exempelvis ger Skärhamnsjoggen, då man går eller joggar runt Tjörn, en biljett till Akvarellmuseet.

Andra sponsorer är Tjörns sparbank, ICA-butiken och ett börsnoterat rederi. I utbyte mot sponsring erbjuder museet konferensmöjligheter, vernissageluncher, särskilda visningar med mera. På så sätt har museet blivit en viktig mötesplats i regionen.

Så här lyder hela motiveringen till årets museum:

”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.” Bakom utnämningen står Svenska ICOM (International Counsil of Museums ) och Riksförbundet Sveriges Museer.

Läs mer om finansiering av kultur

Header logo