Fem miljoner i ökat bidrag till fria musikgrupper

Goran Kajfes Subtropic Arkestra, Karlssons Barock, Abjeez, Meshuggah, Mattias Pérez trio, Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra och Duo Gelland. Det är sju av 199 fria musikgrupper som får verksamhetsstöd när Kulturrådet nu fördelar 16,4 miljoner kronor. Det är närmare fem miljoner kronor mer än förra året och i linje med regeringens intention att förstärka det fria musiklivet. Antalet ansökningar har i år ökat med 20 procent.

– Ovanligt många grupper har sökt i år och många av dem är nya. Samtidigt har Kulturrådet fått en förstärkning av anslaget. Det har gjort det möjligt att ge ökade verksamhetsstöd till fria musikgrupper som fått bidrag tidigare, och samtidigt stödja ett 50-tal som aldrig tidigare fått stöd, säger Luciana Marques, handläggare på Kulturrådet.

Grupperna som får stöd representerar en lång rad musikaliska utryck: folkmusik, jazz, rock, hiphop, electronica, country, punk, indie, barnmusik, världsmusik, barockmusik och samtida konstmusik.

Antalet kvinnor i grupperna har ökat och motsvarar idag strax under 30 procent. Även kvinnor i konstnärlig ledning har ökat med cirka 5 procent till 33 procent år 2012.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo