Fem miljoner till affärsutveckling i kreativa näringar

Kulturrådet medverkar i regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar där uppdragen ligger hos Tillväxtverket och övriga näringsmyndigheter. Nu utlyser Tillväxtverket fem miljoner kronor till affärsutveckling i företag inom kulturella och kreativa näringar. Sammanlagt fem regioner och län deltar i pilotsatsningen: Stockholm, Gotland, Sörmland, Värmland och Västra Götalands län.

Företagen kan söka ”små” eller ”stora” utvecklingscheckar. De små utvecklingscheckarna är på 10 000 – 25 000 kronor. Det krävs ingen medfinansiering och syftet är att pengarna ska gå till i huvudsak affärsutveckling, till exempel juridisk rådgivning, utbildning eller en förstudie.

De stora utvecklingscheckarna är på 50 000- 350 000 kronor. Här ställs krav på medfinansiering på 30 procent. Bidraget ska främst gå till utveckling av tjänster eller arbetssätt men det kan även gå till utveckling av varor. Med hjälp av checken kan företaget till exempel finansiera implementering av ett nytt arbetssätt eller få stöd för att utveckla ett nytt affärskoncept. Företag med max 50 anställda kan ansöka om utvecklingscheckar med start i november 2011.

Exempel på företag som kan söka är inom musik/ljud, digitala spel, konsthantverk, mode, film och foto.

Header logo