Fler män än kvinnor i museernas samlingar

Kvinnor är underrepresenterade i såväl konstmuseernas utställningar som samlingar. Det visar en ny rapport som nu publiceras av Kulturrådet. Rapporten går igenom fyra välkända museer med betydande samlingar; Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.

– Att föra statistik över antalet kvinnor respektive män i konstsamlingarna bidrar till ökad medvetenhet. Vi måste fortsätta att agera för förändrade strukturer och en mer genusmedveten representation, säger Kennet Johansson generaldirektör, Kulturrådet.

Rapporten ”Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra konstmuseisamlingar” ingår i Kulturrådets rapportserie om Kulturpolitisk forskning. I serien presenteras resultat från projekt som finansierats med medel från Kulturrådets anslag för forskningsinsatser på kulturområdet. Redaktörer för rapporten är Jeff Werner och Anna Tellgren:

– Studien visar också stora strukturella skillnader mellan museerna, säger Jeff Werner, professor på Stockholms universitet. Mästerverksmuseer premierar män. Ju starkare regional identitet, desto fler kvinnor släpps fram.

– Resultaten i rapporten lägger en metodisk grund för framtida studier och för vidare diskussioner kring genusstrukturer på de undersökta museerna, på andra svenska konstmuseer och i samhället i stort, säger Anna Tellgren, intendent på Moderna Museet.

Kulturrådet har till och med år 2011 haft medel till forskningsrelaterade projekt inom kulturområdet.

Läs hela rapporten

KONTAKT

Jeff Werner
Professor i konstvetenskap, Stockholms universitet
Telefon: 073-460 4837
info@jeffwerner.se

Anna Tellgren
Intendent Moderna Museet,
Telefon: 0708-83 80 90
a.tellgren@modernamuseet.se

Helene Oljons
Pressekreterare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo