Fler söker stöd för samarbeten med tonsättare och kompositörer

– Det känns väldigt positivt att så många har uppmärksammat stödet den här omgången. Att fler ansöker höjer givetvis kvaliteten på hela bidragsgivningen, konstaterar Luciana Marques, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har i år behandlat 167 ansökningar om samarbete med tonsättare/kompositörer, jämfört med 112 ansökningar förra året. Det motsvarar en ökning på närmare 50 procent. Totalt har 6,7 miljoner kronor delats ut till 76 fria grupper, arrangörer samt institutioner och länsmusikorganisationer över hela landet. Den beviljade summan innebär en ökning med ca 1,5 miljoner kronor jämfört med 2010. Den ökningen har främst gynnat samarbeten med fria grupper och arrangörer.

Stöd har bland annat beviljats till samarbete mellan Scenkonst Västernorrland/Nordiska Kammarorkestern och Britta Byström samt samarbete mellan C-Y contemporary, Malmö och Anna Eriksson, Camilla Söderberg och Emanuel Ladenstein.

Många av projekten riktar sig till barn och unga. I 28 ansökningar är barn och ungdom huvudsaklig målgrupp och i 30 av projekten är unga en av flera tilltänkta målgrupper. Bland projekten som beviljas stöd finns scenkonstprojekt för barn i samarbete mellan Teater Tre och Per-Åke Holmlander samt hörspel i samarbete mellan Audiorama (Auditiva Teatern i Stockholm AB), Paulina Sundin och Jens Hedman.

Kulturrådets referensgrupp lyfter även fram internationella samarbeten genom att stödja utländska tonsättare, exempelvis samarbetet mellan Arioso Productions, Mattias Sköld och Wu Jian Qiang, Kina, i verk för vokalkvartett. Några projekt som planeras att spridas utanför Sveriges gränser är en barndansföreställning i samarbete mellan Dans/ClaireParsons Co och Anna Gustavsson samt ett operasamarbete mellan GöteborgsOperan och Hans Gefors.

Konstnärlig utveckling och förnyelse har varit den främsta utgångspunkten för Kulturrådets bedömning av ansökningarna.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Luiciana Marques
Handläggare
Telefon: 08-519 264 66

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo