Fortsatta möjligheter för utländska förlag och agenturer att besöka Bokmässan

Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar kring ekonomiskt stöd till förläggare och agenter att besöka Bokmässan i Göteborg 22 – 25 september 2011.

Kulturrådet har tillsammans med Bok & Bibliotek för tredje året i rad beslutat stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg för första gången. De kan ansöka om rese- och/eller hotellkostnader för 2-4 dagars närvaro.

Denna gemensamma satsning görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets.

 – Med detta initiativ gör vi det möjligt för fler långväga gäster att komma till Göteborg och knyta kontakter. Det är bra för marknadsföringen av svensk och nordisk litteratur i världen, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek.

– Bok & Bibliotek ger utländska förläggare en unik möjlighet till uppdatering av det senaste inom svensk litteratur. Vårt nya samarbete med mässan är ett led i Kulturrådets strävan efter ökad samverkan med internationella aktörer på litteraturområdet, säger generaldirektör Kennet Johansson.

Sista ansökningsdag är den 1 maj och besked lämnas i början av juni.

Bokmässan äger rum den 22-25 september 2011 på Svenska Mässan i Göteborg.

KONTAKT

Ewa Bråthe
Bok & Bibliotek
031 - 708 84 11
eb@goteborg-bookfair.com 

Helen Sigeland
Kulturrådet
08 - 519 264 33
helen.sigeland@kulturradet.se

Zoi Santikos
Kulturrådet
08 - 519 264 87
 zoi.santikos@artscouncil.se

Header logo