Fria dansgrupper satsar på barn och unga

14 fria dansgrupper och koreografer delar på drygt två miljoner kronor i projektbidrag. Hälften av grupperna har barn och ungdomar som huvudsaklig målgrupp. Det framgår av Kulturrådets andra fördelningstillfälle för år 2011.

Föreningen RERE/Christina Tingskog i Stockholm har ett projekt som heter Tänja tid och böja rum. Det är en interaktiv föreställning för förskolebarn där temat är att utforska tid och rum i vardagliga och ”spejsade” situationer som inbegriper publiken.

Livekonstkollektivet MELO i Stockholm riktar sig till en yngre målgrupp med en föreställning där barnen blir delaktiga i en upplevelse av dans, musik och rytm och där barnen befinner sig mitt i verket. Emma Ribbing/Rörelsen – Koreografer i Skåne handlar om att utveckla en interaktiv videoinstallation i olika miljöer. Ribbing vill utveckla danser i dialog med ungdomar från Skapande skola-projekt.

Kulturrådets mål för bidragsgivningen är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barn och unga, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Karin Nilsson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 00

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Ursula Forner

Kommunikationschef
Telefon: 08-519 264 10
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo