Kennet Johansson ny i Svenska Unescorådet

Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson har utsetts till ny styrelseledamot i Svenska Unescorådet. Regeringen har utsett förra statsrådet och riksdagsledamoten Inger Davidsson till ny ordförande. Ytterligare åtta personer kommer att ingå i styrelsen.

– Det ska bli spännande och intressant, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. De internationella frågorna och kulturarvsfrågorna känner jag personligen starkt för.

Svenska Unescorådet är kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige och rådgivare till regeringen i Unescofrågor. Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Inger Davidsson tycker att millenniemålet rörande utbildning för alla är Unescos viktigaste ansvarsområde framöver. Hon tycker också att det är viktigt att Unesco blir mer känt och vill gärna bidra till det. Några andra som ingår i styrelsen är Marianne Söderlund, Vetenskapsrådet, Mats Söderlund, Författarfonden och Per Bergdahl från Skolverket.

Förordnandet gäller fyra år framåt.

Header logo