Brett erfarenhetsutbyte om kultursamverkan

Representanter från Kultur-Sverige samlades den 9-10 februari i Stockholm för att diskutera kultursamverkansmodellen. Kulturrådet hade bjudit in brett för att samla kunskap inför kommande års arbete. Över 60 representanter från hela landet delade med sig av erfarenheter från det första årets arbete med kultursamverkansmodellen.

- Modellen slår fast vikten av dialog mellan olika parter och det är väldigt positivt, säger Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör. Därför är det också glädjande att vår inbjudan har hörsammats av alla inblandade parter.

Bland dem som delade med sig av sin kunskap finns Samverkansrådet, representanter från de fem regioner som redan i år fått bidrag i enlighet med den nya modellen, representanter från KLYS och Ideell kulturallians. I lyssnarnas skara finns alla de övriga landsting/regioner som kommer att delta i modellen efterhand.

Konferensen hölls på Arkitekturmuseet på Skeppsholmen i Stockholm.

KONTAKT

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo