Kultur för livet

Den nordiska konferensen Kultur för livet 2011 pågick den 6-7 oktober i Malmö. Inför en publik på 400 personer har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och flera framstående forskare inom medicin, miljö och kultur lyft fram kulturens kraft och nödvändighet.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Cristina Husmark Pehrsson, ledamot av Nordiska rådets presidium, och Siv Friðleifsdóttir, ordförande i Nordiska Rådets välfärdsutskott, inledde konferensen med en uppmaning om ökat nordiskt samarbete inom kultur och hälsa. Målet är att skapa ett samordnande nordiskt institut inom området.
 
Naturvetenskapen har fokus på den sjuka människan, men det är nu allt viktigare att arbeta förebyggande för att människor ska leva ett gott liv. Det menade forskare från de nordiska länderna som lyfte fram bevis på hur kultur och konst har en avgörande betydelse för hur vi mår.

Hjärnforskare ser hur sinnesstimulerande miljöer och fysisk aktivitet gör att hjärnan nybildas under hela livet. Hos råttor som levt ett fritt och stimulerande liv växer det till exempel ut nya utskott på nervtrådarna. Musik frisätter dopamin som ger lyckokänsla. Litteratur och drama sätter oss själva i ett sammanhang som gör att vi förstår oss själva bättre.
 
SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg betonade att det inte går att mäta kultur i kronor och ören. Kulturen är ovärderlig.
 
Vår omgivande miljö spelar en viktig roll för hur vi mår. Studier vid danska sjukhus har visat att ljud och andra intryck som skapar stress är negativa för patienter och personal. Läkningen tar längre tid och personalomsättningen är hög. Harmoniska miljöer, grönska utanför sjukhusfönstret eller naturbilder på väggarna kan däremot förkorta vårdtiden.
 
Barn som föds i dag sägs kunna leva i hundra år, men om de sista 30 åren i livet är utan stimulans och glädje, är livet värt att leva då? För det stora antal personer som nu går i pension, kan kulturupplevelser och eget kulturskapande vara en viktig del för att hålla sig pigga och friska länge. De som mår psykiskt bra har också en bättre fysisk hälsa.
 
Dagens uppskruvade tempo har skapat nya stressrelaterade sjukdomar som ökar markant. Då hjälper inga piller eller kirurgknivar, men kultur och social samvaro kan spela en viktig roll, både i förebyggande syfte och vid rehabilitering, vilket projektet Kultur på recept visat.
 
Kultur kan ge liv till de år man lever och kanske även förlänga det!

Header logo