Kulturrådet och Konstnärsnämnden utvecklar samarbetet

Hur kan Kulturrådet och Konstnärsnämnden utveckla sitt samarbete? Den frågan har regeringen ställt i ett uppdrag till de båda myndigheterna. Resultatet är en analys av möjliga samverkansområden som i dagarna lämnats till Kulturdepartementet.

Till att börja med konstaterar rapporten att Kulturrådet och Konstnärsnämnden sedan länge samverkar inom många områden, men att samarbetet inom bland annat dans, bild och form samt musik kan utvecklas ytterligare. Det gäller exempelvis att på ett klart och tydligt sätt beskriva de båda myndigheternas olika uppdrag, så att de som är intresserade av att söka bidrag eller stipendier vet vart de ska vända sig.

En av målsättningarna med analysarbetet har varit att ge en aktuell bild av hur de olika konstområdena fungerar i relation till de nationella bidragssystemen. Som ett resultat föreslås bland annat att ett antal äldre bidragsförordningar förändras och anpassas till de behov och förutsättningar som finns idag.

Header logo