Kulturrådet får ökade resurser att fördela

26 extra miljoner till fri scenkonst och musik. 75 miljoner, under tre år, till regional utveckling, samt ökade satsningar på bildkonst och det internationella arbetet. Det är några av de tillskott som Kulturrådet har att fördela under 2012. Det framkom idag när regeringen presenterade kulturbudgeten.

– Det är glädjande att vi får mer pengar att fördela till så viktiga områden, kommenterar Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Det är områden där det finns behov av ökade resurser för att säkra ett utbud av hög kvalitet, vilket Kulturrådet också lyft fram till regeringen.

Många av de europeiska länderna har drabbats av stora nedskärningar i sina kulturbudgetar under den senaste tiden, bland annat Holland, Storbritannien och Italien. Årets svenska kulturbudget innehåller däremot en svag ökning. Under den senaste femårsperioden har kulturbudgeten i Sverige ökat med 12 procent.

– Om man jämför med den internationella utvecklingen så är uppräkningen på den svenska sidan positiv, säger Kennet Johansson.

Header logo