Kulturrådet fördelar internationellt mobilitets- och samverkansstöd

Kulturrådet fördelar 1 230 000 kronor till internationellt mobilitetsstöd och 1 145 000 kronor till internationella samverkansprojekt vid årets första bidragsfördelning till internationellt kulturutbyte. 34 projekt inom dans, musik, teater samt bild- och form får mobilitetsstöd och 13 projekt inom bild- och form, teater, dans och konstområdesövergripande får stöd för samverkansprojekt.

– Kulturrådet har från 2011 upprättat två nya bidragsformer för internationellt kulturutbyte – ett mobilitetsstöd och ett stöd för samverkansprojekt för att möta behovet av internationaliseringen av svenskt kulturliv, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Årets första fördelning ger möjlighet för svenska kulturutövare att förbättra sina förutsättningar att presenteras i ett internationellt sammanhang samt att förutsättningar ges för att internationella gästspel kan genomföras och presenteras för en publik i Sverige.

Kulturrådet prioriterar den här gången exempelvis internationella nätverksmöten och branschmässor med fokus på konsthantverk. Detta sker bland annat genom stöd till svensk medverkan på Craft Councils mässa Collect i London samt genom stöd till Gustavsbergs Konsthalls samarbete med Norske Kunsthåndverkere. Syftet är att sprida kunskap och att öka intresset för samtida konsthantverk. Moderna Dansteatern i Stockholm, Inkonst i Malmö och Sveriges ambassad i Berlin beviljas bidrag för sina respektive satsningar inom dans, teater och scenkonstområdet under 2011.

Fylkingen i Stockholm får stöd för projektet ”Instant composing i ett internationellt perspektiv” med deltagare från Sverige, Polen, Holland och Japan med syfte att bygga upp en nationell och internationell konstområdesövergripande plattform för instant composing. W.DanceArt beviljas bidrag för KOLT 2011 ett gränsöverskridande samarbete mellan konstnärer i Sverige, Norge, Grönland, Sápmi och Europa. Unga Klara i Stockholm får stöd för samproduktionen ”Medeas barn” med skotska gruppen Lung Ha´s Theatre Company som inspirerar personer med funktionshinder att delta aktivt inom scenkonsten.

Fria musik-, teater- och dansgrupper får bidrag för utländska gästspel och turnéer på bland annat Färöarna, Grönland, Island, samt i Nepal, Mexiko, USA, Estland, Turkiet, Frankrike, Serbien och Makedonien. För att bjuda in internationella gästspel till Sverige prioriteras bland andra Teater Brunnsgatan fyra i Stockholm, Stockholm Early  Music Festival, Memory Wax i Malmö samt Pusterviksteatern i Göteborg.

KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare 
Telefon: 08-519 264 58
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo