Kulturrådet och Riksförbundet Sveriges museer bjuder in till sponsringsseminarium

Vissa museer lyckas – varför? Att samarbeta med privata företag – hur gör man? Kulturrådet och Riksförbundet Sveriges museer bjuder in till en heldag med frågeställningar kring sponsring på museiområdet.

Seminariet äger rum den 7 december på Stockholms Stadsmuseum vid Slussen i Stockholm. På programmet står bland annat relevanta och praktiska erfarenheter från Nordiska akvarellmuseet, Östasiatiska museet och Kronan – Kalmar läns museum samt aktuella frågeställningar kring kultursponsring. Susan Bolgar från Kultur och Näringsliv är moderator.

KONTAKT

Eva Ottosson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 24
eva.ottosson@kulturradet.se

Header logo