Kulturrådet ökar inköpsstödet till biblioteken

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till folk-och skolbibliotek för inköp av litteratur. I år är stödet tillbaka på normal nivå efter en nedgång förra året. Sammanlagt delar nu 258 kommuner på drygt 25 miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret att kommunerna bibehåller sitt medieanslag. Förra årets ekonomiska kris fick till följd att många kommuner tvingades skära i biblioteksanslagen. Med årets fördelning är nivån återställd:

– Det är glädjande att kommunernas planer för läsfrämjande ständigt blir bättre, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet. Det vore dock önskvärt om fler kommuner arbetade mer övergripande med samarbete. Nu är det oftast folkbibliotekets perspektiv som kommer fram.

Bibliotekslagen slår fast bibliotekens uppgift i samhället. I ett tillägg till lagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner och att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Läsfrämjandeplaner är en del av biblioteksplanerna.

Kulturrådet har valt att lyfta några exempel på särskilt inspirerande planer; Ljusnarsbergs kommun är en av många som vill stimulera till läsande i tidig ålder genom samarbete med exempelvis barnavårdscentraler, mödravård, familjecentraler och förskolor. I Knivsta medverkar barnbibliotekarien i föräldrautbildningar. Ystad anordnar bokfika för ungdomar tio gånger per år. I Umeå delas bokpresentkort på bland annat somaliska, persiska, sorani och arabiska ut till invandrarföräldrar. Sollefteå har en väl utvecklad folk- och skolbiblioteksplan och alla har ett bra samarbete mellan skola och folkbibliotek. 

Några inspirerande läsfrämjandeplaner

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo