Kulturrådet prioriterar internationella projekt

Kulturrådet fördelar den här omgången cirka 10 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till regional teater, dans och musik samt museer. Internationella, interkulturella och konstområdesövergripande satsningar prioriteras särskilt, för att främja konstnärlig förnyelse och tillgänglighet.

Musica Vitae får exempelvis stöd för kulturutbyte med Uruguay i projektet ”Perfume de Tango”. Norrbottensteatern uppmärksammas för ett samarbete med bland andra Samiska Teatern, Tornedalsteatern, Tyst Teater och Dans i Nord. Göteborgs Stadsteater får stöd för ”Lätt text på scen” där språket ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning.

– Vi vill särskilt lyfta projekt där konstnärlig utveckling och tillgänglighet möts, säger Lisa Poska, koordinator för regionala frågor.

Kulturrådet prioriterar projekt som är av strategisk och nationell betydelse. Med nationell menas här projekt som är metodutvecklande eller utvecklar infrastrukturen inom kulturområdet. Folkoperans projekt ”Opera Showroom” är exempelvis en årlig performancefestival som utvecklar såväl Folkoperans verksamhet som konstformen och tillgängligheten. Ett annat exempel är Region Halland som nu får stöd för en analys av synen på skönlitteratur på biblioteken. Kulturrådet bedömer att arbetet leder till att öka tillgången till skönlitteratur och att stärka vuxnas läskompetens.

Det finns även flera exempel på nytänkande inom museivärlden. Nordiska Akvarellmuseet utvecklar delaktigheten i nära dialog med lokalsamhället där olika åldrar och grupper ska finnas med. Värmlands museum vill bredda museets verksamhet med att erbjuda klassiska konserter på hög konstnärlig nivå. 

– Tanken är att erbjuda helhetsupplevelser för barn, unga och vuxna och få fler att upptäcka den klassiska musiken, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor. Projektet är ett intressant exempel på hur museer kan utvecklas genom att samarbeta med andra konstområden.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Lisa Poska
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo