Kulturrådet stärker bild- och formområdet

Röda Sten konsthall, Marabouparken, MAP Mobile Art Production och Konsthall C är utställningsarrangörer som får höjda verksamhetsbidrag av Kulturrådet. De fyra arrangörerna får en ökning med hundratusen kronor vardera för hög kvalitet på flera områden.

Röda Sten konsthall i Göteborg har ett omfattande program med pedagogisk verksamhet riktad till ungdomar. Marabouparken i Sundbyberg utökar sin verksamhet i samband med den nya konsthallen. Mobil Art Production och Konsthall C i Stockholm arbetar med att nå nya publikgrupper och har inlett en rad nationella och internationella samarbeten. Signal – Center för samtidskonst i Skåne får höjt bidrag med 50 000 kronor för att nå nya kategorier av besökare.

Två nya mottagare av verksamhetsbidraget är Galleri Syster i Norrbotten och Museet för Glömska i Östergötland. Tanken är att öka tillgängligheten av konst av god kvalitet i hela landet. Utställningsarrangörer i bland annat följande län får stöd: Norrbotten, Västerbotten, Östergötland, Kalmar och Södermanland.

Kulturrådet har enligt den nya bild- och formstrategin valt att stödja ett stort antal nya aktörer för att sprida olika konstnärliga uttryck. Av 30 utställningsarrangörer är åtta nya i år. Kulturrådet prioriterar en bredd av konstnärliga uttryck som exempelvis smyckeskonst, konstfilm och konsthantverk.

Konsthantverkskooperativen får stöd för att utveckla och förnya konsthantverket som kulturellt uttryck och att göra det tillgängligt för en bred allmänhet. Not Quite i Åmål är ett nytt kooperativ som får bidrag 2011.

Bakgrund: Sammanlagt fördelar Kulturrådet drygt 9,7 miljoner kronor i stöd till utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ. Beviljade bidrag innefattar medel för utställningsersättning till bild- och formkonstnärer.

KONTAKT

Ewa Dahlberg
Handläggare konsthantverkskooperativ
Telefon: 08-519 264 50
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Eineborg
Handläggare utställningsarrangörer
Telefon: 08-519 264 82
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo