Kulturrådet stöder ny teknik och digitalisering

Kulturrådet fördelar drygt 20 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till regional musik, dans och teater samt museer. Internationella, konstområdesövergripande projekt har hög prioritet, liksom infrastruktursatsningar. Göteborgs Symfoniker, Stockholms läns landsting och Konserthusstiftelsen satsar exempelvis på att sända konserter på bio med hjälp av digital teknik. Även Region Skåne utvecklar infrastrukturen med hjälp av digitalisering.

– Det är spännande att arbetet med tillgänglighet och nya målgrupper går framåt, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

Kulturrådet konstaterar att flera sökande väljer att samarbeta med aktörer i andra län. Det leder till att erfarenheter sprids och att bidragen når ut till fler aktörer och en större publik. Norrlands nätverk för musikteater och dans är ett exempel. Projektet FUNK- Funktionsnedsattas tillgänglighet till scenkonst arbetar med att utveckla former för delaktighet i de fyra nordligaste länen. Norrbottens läns landsting utvecklar Acusticum i Piteå till ett centrum för ny musik.

Ett annat prioriterat scenkonstprojekt den här omgången är Östergötlands Länsteater/Ung Scen Öst. Projektet handlar om konstnärligt utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och kompetensspridning.

Region Gotland får stöd för att ta ett samlat grepp om kulturarvsfrågorna. Bland annat ska en kulturarvskonsulent arbeta mot föreningar, intresseorganisationer och lokala museer.

Stiftelsen Hallands länsmuseer ska utveckla strukturerade metoder för planering på kulturområdet.

Kulturrådet prioriterar projekt av betydande strategisk och nationell betydelse. Med nationell betydelse avsesbland annat projekt som är metodutvecklande eller som förbättrar den nationella infrastrukturen inom kulturområdet.

KONTAKT

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 39

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo