Kulturrådet svarar Riksrevisionen

Riksrevisionen påpekar i sin granskning av Kulturrådet att en del av sakanslagen använts till förvaltning. Granskningen visar att det ibland är otydligt hur mycket administrationen får kosta.

Det är något som Kulturrådet påtalat för Kulturdepartementet. Av en totalbudget på cirka 1,7 miljarder kronor går drygt fyra procent till förvaltning.

– Det är bra att vi får ett ordentligt klargörande i den här frågan, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

KONTAKT

Ulrica Engström Nilsson
Avdelningschef Administration
Telefon: 08-519 264 18
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo