Kulturrådet välkomnar ny litteraturutredning

Läsningen minskar, i synnerhet bland pojkar. Skolan har allt svårare att väcka barns läslust. Det oroar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som nu tillsätter en kommitté som ska analysera litteraturens ställning. Den tidigare riksbibliotekarien och riksarkivarien Tomas Lidman ska leda arbetet. I kommittén ingår även litteraturkritiker Annina Rabe och professor Martin Ingvar.

– Det känns tryggt med så kunniga och meriterade personer som leder en så betydelsefull utredning om läsandet och litteraturen. Att skillnader i läsvanor ökar är oroväckande ur ett demokratiskt perspektiv, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Det finns ett starkt samband mellan läslust och läsförmåga och mellan läsförmåga och övriga skolresultat. Att tidigt få möta spännande litteratur och att grundlägga goda läsvanor tidigt är därför avgörande, enligt utredningsdirektiven.

Regeringen har de senaste åren prioriterat att öka läsandet och att förbättra läsförståelsen. Kulturrådet har fått ökade resurser för läsfrämjande insatser med syftet att utveckla nya metoder för att stimulera läsning hos barn och unga. Kulturrådet fördelar även stöd till kommunerna för inköp av litteratur till folk-och skolbiblioteken i syfte att främja barns och ungas läsande.

– Det är viktigt att folkbiblioteken utvecklar läsfrämjande metoder som riktar sig till barn och unga och deras familjer på fritiden. Den viktigaste målgruppen är de minsta barnen och deras föräldrar. Språkutvecklingen är som mest påverkbar före fyra års ålder, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Den 1 september 2012 ska litteraturutredningen presentera förslag på hur man ska få fler att läsa. Författarnas och översättarnas  villkor, bok - och tidskriftsmarknaden  samt det internationella utbytet på litteraturområdet ska också analyseras.

Läs kommittédirektiven

KONTAKT

Signe Westin
Enhetschef
Telefon: 08-519 264 64
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo