Thomas Anderberg, Ingrid Elam och Lars Strannegård. Foto: Emanuel Hägglund.

Kulturrådets seminarier drar storpublik i Almedalen

Kulturrådet inledde sin medverkan under Almedalsveckan med att dra hundratals deltagare till seminarierna på Gotlands museum i Visby. Den vackra Bildstenshallen fylldes snabbt av kulturintresserade som ville lyssna till diskussioner om kvalitet, tillgänglighet, entreprenörskap och den offentliga konsten.

Kennet Johansson, Kulturrådets generaldirektör, hälsade välkommen med att erkänna att han först varit tveksam till Kulturrådets medverkan i Almedalen. Skepsisen gällde tidpunkten, (mitt i sommaren), målgrupperna och huruvida statliga myndigheter överhuvudtaget ska visa upp sin verksamhet i den här formen. Men nu har han ändrat uppfattning.
– Det är klart att Kulturrådet ska vara här! Kulturrådet arbetar ju bland annat för att ta plats inom övriga politikområden och här har vi en unik möjlighet att nå politiker från andra sakområden och från hela landet.

Kulturrådet är i Almedalen för att föra kulturens talan på ett övergripande, principiellt plan, berättar Kennet Johansson vidare. Men också för att visa på kulturens egenvärde och kulturen som skapande och drivande kraft i samhällsbygget och i formandet av människan.
– Min förhoppning är att vi ska få lyssna till samtal som hjälper oss att öppna nya dörrar och ifrågasätta gamla sanningar.

Det första seminariet handlade sedan om kvalitetsbegreppet inom konsten och även i vidare mening. Lars Strannegård, Handelshögskolan och författaren Thomas Anderberg diskuterade modererade av Ingrid Elam.

Nästa seminarium tog upp frågor om tillgänglighet. Når kulturen verkligen alla? Samtalsledare var Thord Eriksson och i panelen satt Birgitta Englin, Riksteatern, Karl-Petter Thorwaldsson, ABF, Nasim Aghili, dramatiker och Kennet Johansson.

Det tredje seminariet handlade om kulturens nyttoaspekt och den ideologiska förskjutning som Kultursverige står inför. Stina Oscarsson, Radioteatern och Sven-Olof Bodenfors från Rådet för kulturella och kreativa näringar debatterade med Ingrid Elam.

Sista punkten för dagen var en uppfriskande munhuggning mellan makarna Marianne Lindberg de Geer och Carl Johan de Geer om konstnärers villkor och om den offentliga konsten. Ingela Lind var moderator.

Den fullspäckade första dagen slutade med ett välbesökt mingel i Bildstenshallen.

Fler seminarier om kultur

Header logo