Migrationsverket underlättar för fristadsförfattare

Migrationsverket utvecklar arbetet med att bevilja uppehållstillstånd för fristadsförfattare. Det innebär att det nu finns större möjligheter att stanna kvar i Sverige efter att tiden för inbjudan har gått ut. Några garantier för att få uppehållstillstånd i Sverige är inte möjliga att ge med nuvarande lagstiftning.

Tidigare har fristadsförfattare fått tillfälliga uppehållstillstånd för besök på ett eller två år. Problemet med dessa tillstånd är att de inte ger några möjligheter att stanna kvar i Sverige efter att tillståndet slutat gälla om man inte ansöker om asyl.

Genom att istället ge fristadsförfattare uppehållstillstånd som fria yrkesutövare ökar möjligheterna att stanna kvar i Sverige efter tiden för inbjudan. Om författaren kan försörja sig, genom sitt författarskap eller på annat sätt, kan Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd.

– Vi vill göra vad vi kan för att underlätta för ett väl fungerande system med fristadsförfattare. De är viktiga för att värna yttrandefriheten och kan vi på något sätt underlätta för detta system vill vi också göra det, säger Jonas Lindgren, verksamhetsområdeschef på Migrationsverket.

En ytterligare förändring är att fristadsförfattarna också under sin tvååriga vistelse i Sverige också får arbetstillstånd.

I arbetet för att underlätta för fristadsförfattarna har Migrationsverket fört dialog med Kulturrådet, den myndighet i Sverige som ansvarar för arbetet med fristadsförfattarna.

– Vi välkomnar Migrationsverkets nya bestämmelser för fristadsförfattares möjligheter till uppehållstillstånd säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Detta är ett steg i rätt riktning; att möjliggöra fortsatt vistelse i Sverige för de som inte kan åka hem efter två år och att man ser författarna som en tillgång som berikar den svenska kulturen. Detta är oerhört glädjande för oss som tillsammans med Svenska PEN arbetar för att författarna ska kunna verka på samma villkor som deras svenska kolleger och för att fler svenska kommuner/regioner ska bli fristäder för hotade författare.

Om författaren inte kan försörja sig men inte anser sig kunna återvända efter att tiden för inbjudan löpt ut återstår möjligheten att ansöka om asyl. Något sätt att garantera att fristadsförfattaren får stanna finns dock inte.

– Trots att det nya systemet ger större möjligheter att bevilja uppehållstillstånd finns fortfarande risken för avslag kvar. Den risken går inte att överbrygga helt med nuvarande lagstiftning, men detta ökar deras möjligheter avsevärt, säger Jonas Lindgren.

KONTAKT

För kommentarer kontakta Migrationsverkets presstjänst

Telefon: 010-485 66 55 (kontorstid), 070-830 83 40 (övrig tid)

 

Helen Sigeland
Handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 33,
076-540 10 33

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Ursula Forner
Kommunikationschef Kulturrådet
Telefon: 076-540 10 10
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo