Nio miljoner för satsning på litteratur och läsfrämjande

Idag blev det klart att Kulturrådet får ytterligare nio miljoner kronor för att satsa på litteratur och läsfrämjande. Bidraget fördelas med tre miljoner årligen under tre år. Tre miljoner kronor ska användas till att utveckla samarbetet mellan folkbildningen och folkbiblioteken.

– Ett framgångsrikt samarbete har redan påbörjats för att bredda den digitala delaktigheten i Sverige. Förhoppningsvis kan också metoder för läsfrämjande utvecklas i samverkan mellan studieförbund och folkbibliotek. Genom kultursamverkansmodellen finns nu goda möjligheter att verka för en bättre infrastruktur för läsande och litteratur, säger Signe Westin, enhetschef på Kulturrådet. 

Tre miljoner kronor är ett riktat stöd till de fysiska bokhandlarna, som idag har hård konkurrens från nätbokhandeln. Bokhandlarna spelar en viktig roll för mötet med litteraturen i människors vardag. Det nya stödet ska användas till litterära evenemang som främjar läsning och lyfter fram kvalitetslitteraturen. Den sista tredjedelen ska stödja kvalitetsutgivning av e-böcker för att stimulera den inhemska marknaden.

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo