Nordiskt kulturforum om yttrandefrihet

Yttrandefrihet och fristadsförfattare. Det är temat för det Nordiska kulturforum som Nordiska ministerrådet och Kulturrådet initierat i samarbete med Svenska akademin den 30 november och 1 december. Syftet är att belysa yttrandefrihetsfrågor och regelverk för fristadsförfattare i Norden och inspirera till fortsatt och ökat arbete med dessa frågor.

– Vi hoppas naturligtvis att mötet ska stärka det nordiska nätverket och leda till att fler förföljda författare får en fristad i Norden, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Nordiska ministerrådet arrangerar årligen konferenser, seminarier och workshops under rubriken Nordiskt Kulturforum för att möjliggöra ömsesidigt utbyte av idéer och information mellan rådet och aktörer inom kultur- och konstområdet. Kulturforum erbjuder en möjlighet att lyfta fram och belysa aktuella frågor och utmaningar på kulturens område.

– Yttrandefrihetsfrågorna ligger högt på min och mina nordiska kollegors prioriteringslista, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som också kommer att inleda konferensen.

– Fristäder för hotade författare är inte bara av vikt för den enskilde författaren och demokratiarbetet utan berikar också vår egen litteratur och ger oss möjligheter till perspektiv på den egna kulturen.

Konferensen vänder sig till nordiska beslutsfattare på kommunal/regional nivå, tjänstemän i kultursektorn, arrangörer och representanter för olika institutioner. Fristadsförfattare i Norden är särskilt välkomna.

KONTAKT

Helen Sigeland
Handläggare
Telefon: 08-519 264 33
helen.sigeland@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo