Ny form för stöd till internationellt kulturutbyte

Nu utlyser Kulturrådet årets första ansökningsomgång för stöd till internationellt kulturutbyte. Nytt för i år är att stödet, som riktar sig till fria grupper, institutioner och organisationer bestående av professionella konstnärer nu delats upp i två olika stödformer; ett projektstöd och ett mobilitetsstöd.

Båda bidragen kan sökas tre gånger per år och sista ansökningsdatum för första ansökningsomgången är 17 februari.
- Sedan lång tid tillbaka gäller en majoritet av ansökningarna turnéer i utlandet för musikgrupper, teatrar och dansgrupper. De senaste åren har vi dock sett en ökning av ansökningar om stöd till internationella samarbetsprojekt. För att tydliggöra kriterier och bedömningsgrunder och för att förenkla för sökande, har vi nu delat upp dessa två stöd, säger Ellen Wettmark, internationell koordinator.

Professionella grupper, institutioner och organisationer som har bjudits in av en utländsk institution eller arrangör att göra ett publikt framträdande kan söka mobilitetsstöd. Detta stöd täcker endast motsvarande resekostnader. Det samma gäller om man som arrangör vill söka stöd för att bjuda in en utländsk grupp eller utövare för publika evenemang i Sverige. 

Grupper, institutioner och organisationer som ingår i större samarbetsprojekt, kan söka projektstöd. För detta gäller dock att det finns medfinansiärer, Kulturrådet kan endast täcka en mindre del av projektets totala kostnader.

För litteraturevenemang i utlandet samt översättning av svensk litteratur och dramatik finns särskilda stöd från Kulturrådet.

Enskilda konstnärer och konstnärliga utövare hänvisas till Konstnärsnämnden.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete är en prioriterad fråga för den svenska kulturpolitiken. Under våren 2011 kommer Kulturrådet att presentera en reviderad internationell strategi som ersätter Kulturrådet plan för internationell verksamhet 2007-2010.

KONTAKT

Ellen Wettmark
Internationell koordinator
Telefon: 08-519 264 89
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Magnus Lemark
Bidragsfrågor
Telefon: 08-519 264 58
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo