Pojkars läsning premieras i Kulturrådets läsfrämjande

Att pojkar läser allt mindre har framkommit i flera undersökningar. Kulturrådet vill medverka till att pojkar ska läsa mer genom att stödja två projekt med genusperspektiv på läsning. Biblioteken i Botkyrka tilldelas 150 000 kronor och Regionbiblioteket i Stockholm får 400 000 kronor.

– Det är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv att både flickor och pojkar läser skönlitteratur och övar upp empati och inlevelseförmåga, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Ovanligt många har sökt bidrag för läsfrämjande arbete. Ökningen är drygt 26 procent jämfört med motsvarande tillfälle förra året. Det vanligaste temat i ansökningarna är läsfrämjande aktiviteter i samband med mässor, festivaler, litteraturhus och utställningar. Barns språkutveckling och ungdomars läsning lyfts ofta fram, liksom det egna skapandet.

Läsambassadören för ungas läslust beviljas en halv miljon kronor via Författarcentrum. På Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september utsågs Johan Unenge till Sveriges första läsambassadör för barn och ungdomar. Kultur i Väst får 850 000 kronor för att utveckla läsfrämjande på webben.

Sammanlagt får 26 projekt dela på 5,3 miljoner kronor.

Läs mer om fördelningen

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
cay.corneliuson@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

Header logo