Sök stöd för aktörssamverkan inom kulturområdet

På uppdrag av Sida utlyser Kulturrådet stöd för kultursamarbeten mellan Sverige och Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, och Sydafrika. Sista ansökningsdag är 20 oktober 2011.

Målet är att bredda och utveckla kultursamarbetet mellan Sverige och samarbetsländerna och att därigenom bidra till fattigdomsbekämpning och en hållbar global utveckling.

Organisationer, institutioner, myndigheter och fria grupper i Sverige som producerar eller arrangerar professionell konst- och kulturverksamhet inom samtliga konstområden kan söka stödet. För ansökan krävs en partner i samarbetslandet. Stöd kan även sökas för filmverksamhet.

Maximalt stöd per projekt är 287 000 SEK. Första ansökningsomgången är öppen, och sista dag för att inkomma med ansökan är 20 oktober 2011.

Kulturrådet planerar att ha sammanlagt fyra utlysningar under åren 2011-2013. Målet för aktörssamverkan är att stimulera självbärande relationer mellan svenska aktörer och aktörer i samarbetslandet.

Vid bedömningen av inkomna ansökningar kommer därför särskild vikt läggas vid samarbetets möjlighet att leva vidare utan finansiering från Sida.

KONTAKT

Anna Swedmark-Westin
anna.swedmark@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 65

Anna Selvåg
anna.selvag@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 29
 
Maude Jernberg
maude.jernberg@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 13

Header logo